نمایش فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی 112 صفحه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی مشخصات فایل تعداد صفحات112حجم0/617 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی عنوان این نوشتار می باشد. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی امبانی نظری سرمایه اجتماعی,پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش,مبانی نظری رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,مبانی نظری سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک|42074940|rfj40085906|آر اف
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی 112 صفحه را مشاهده می نمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی


مشخصات فایل
تعداد صفحات112حجم0/617 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی عنوان این نوشتار می باشد. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان ها می باشد و سازمان ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می آورند. در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان ها و سازمان ها تحت تأثیر این تحولات می باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره-مند شود ولی امروز این بانک ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان های یادگیرنده و سازمان های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند.


و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می-بخشند. سازمان ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان ها می باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی است (پروساک و کوهن ، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن ،1998(. که سازمان ها با استفاده درست از مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی می توانند سازمان های خود را به کمال مورد نظر برسانند.

بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد.


فهرست مطالب

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.....12
2-1 مدیریت دانش. 13
2-1-1 تاریخچه.. 13
2-1-2 ظهور. 14
2-1-3 تعاریف و دسته بندی-ها. 15
2-1-3-1 تعریف دانش.. 15
2-1-3-2 دسته بندی دانش.. 16
2-1-3-3 مدیریت دانش:تعاریف 18
2-1-3-4 چرخه مدیریت دانش.. 19
2-1-3-5 مدلها و نگرشهای مدیریت دانش.. 21
2-1-4 مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 38
2-1-5 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی. 40
2-2 سرمایه اجتماعی. 40
2-2-1 پیدایش سرمایه اجتماعی. 40
2-2-2 سرمایه اجتماعی: مفهوم.. 41
2-2-3 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی 45
2-2-4 سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف 46
2-2-5 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال. 53
2-2-6 سطوح سرمایه اجتماعی.. 56
2-2-7 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان.. 57
2-2-8 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟.. 58
2-2-9 مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی. 59
2-3 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش 63
2-4 پیشینه تحقیق. 67
2-4-1 نتیجه گیری از پژوهشهای انجام شده.. 72


منابع.


فهرست اشکال
شکل ‏2 1: راهبردهای مدیریت دانش 23
شکل ‏2 2: نقش اعتماد در توزیع دانش 25
شکل ‏2 3: مدل هفت سی 26
شکل ‏2 4: زیر سیستم های مدیریت دانش 26
شکل ‏2 5: الگوی فرآیند مدیریت دانش 27
شکل ‏2 6: سرمایه اجتماعی به عنوان محرک ارزش سازمان 31
شکل ‏2 7: مدل منوریان و امینی 32
شکل ‏2 8: تأثیر سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه فکری 33
شکل ‏2 9: محرکه های دانش شهری 34
شکل ‏2 10: سرمایه اجتماعی، جریان دانش و نوآوری سازمانی 35
شکل ‏2 11: نقش سرمایه اجتماعی در توسعه دانش و یادگیری اشتراکی 35
شکل ‏2 12: مراحل مدیریت دانش پیتر گوتشاک 37
شکل ‏2 13: عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران 38
شکل ‏2 14: ساختارسه نفری سرمایه انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتمای در روابط 46
شکل ‏2 15: نحوهی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف 60
شکل ‏2 16: مدل SCAT 61

فهرست جداول
جدول ‏2 1: ویژگی های دانش ضمنی و صریح 18
جدول ‏2 2: زیر چرخه های مدیریت دانش 20
جدول ‏2 3: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دان 28
جدول ‏2 4: تحول نظریه های سرمایه 43


"

مطالب دیگر:
📝دانلود گزارش کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات دايره کامپیوتر📝دانلود گزارش کارآموزی در یک شركت كامپيوتري📝گزارش كارآموزي آشنايي با انواع قطعات كامپيوتر و كاربرد آن📝دانلود گزارش کارآموزی کنترل کيفيت📝دانلود کارآموزی شرکت دارو سازی تهران دارو📝دانلود گزارش کارآموزی خط توليد كارخانه كاشي صبا📝دانلود گزارش کارآموزی شهرداري شيروان📝دانلود کارآموزی ساختمان بتوني شركت سازه گسترپوياي البرز📝دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامی📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سر پل ذهاب📝بررسی اختلالات یادگیری کودکان و راه های درمان ان ها📝حسادت در کودکان و علل آن📝رفتارهاي نابهنجار ناشي از اختلالات عاطفي در کودکان📝شب ادراری در کودکان، انواع، علل و درمان📝وسواس و انواع آن📝مکانیزم چرخ زنجیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا📝قالب بادی بطری طراحی شده در سالیدورک و کتیا📝پلان آماده اتوکد ساختمان 6 طبقه📝پلان معماري ساختمان مسكوني 100 متري📝پلان معماري ساختمان مسكوني 156 متري📝پلان معماري ساختمان مسكوني 173 متري📝پلان معماري ساختمان مسكوني 405 متري📝پلان معماري مسجد 550 متري📝پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري📝پلان معماري ساختمان مسكوني 185 متري