نمایش فایل(مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و اهمیت سرمایه انسانی)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و اهمیت سرمایه انسانی (فصل دوم)در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون ممبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و اهمیت سرمایه انسانی,دانلود مباني نظري سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی,مباني نظري تشکیل سرمایه انسانی,پيشينه تحقيق تاریخچه نظریه سرمایه انسانی,پيشينه پژوهش اجزای سرمایه فکری,فصل دوم پايان نامه ارشد سرم|32019096|rfj40085906|آر اف
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و اهمیت سرمایه انسانی را مشاهده می نمایید. دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و اهمیت سرمایه انسانی (فصل دوم)در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:تاریخچه نظریه سرمایه انسانی تحلیل عامل انسانی در چارچوب تحلیل عامل سرمایه اصلا مقوله جدیدی نیست؛ بلکه قیاس بین انسان و مهارت‌های او و سرمایه فیزیکی، به گذشته‌های دور بر می‌گردد. اولین کاربرد جدی مفهوم سرمایه انسانی به ویلیام پتی، نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، نسبت داده می‌شود؛ زمانیکه وی در سال 1676 زیان‌های ناشی از خسارت‌های تجهیزات و ماشین آلات نظامی را با خسارت‌های انسانی مقایسه نمود. آدام اسمیت اولین کسی بود که موضوع را در مسیر اصلی آن قرار داد. اسمیت در کتاب معروف سازمان ملل خود در سال 1776، ارتقاء مهارت نیروی کار را به عنوان منشا اصلی پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادی تشخیص داد و چگونگی تاثیر‌گذاری سرمایه انسانی و مهارت نیروی کار بر درآمد شخصی و ساختار دستمزدها را ارائه نمود (نادری، 1383). به عقیده اسمیت، انسان‌ها با آموزش به سرمایه مبدل می‌شوند و جامعه می‌تواند از توان تولیدی آن‌ها به صورت بهتری بهره‌مند گردد (عمادزاده، 1385). با این حال، توجه بیش از حد دانش اقتصاد به جوانب مادی و معیارهای قابل اندازه‌گیری در تولید و توزیع محصول در طی سال‌های قبل از دهه 1950 به کم‌توجهی و غفلت نسبت به مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی آن دوره منجر گردیده است. در حقیقت بعد از دهه 1950 بود که تغییرات کیفی در نیروی کار به صورت مهارت‌ها و تخصص‌های ناشی از سرمایه‌گذاری آموزشی مطرح و به تدریج مفهوم سرمایه انسانی در تحلیل‌های اقتصادی از اهمیت شایسته‌ای بهره‌مند شد (عمادزاده، 1385). البته پژوهش‌های تجربی در مورد ارزیابی اقتصادی ارزش سرمایه انسانی در دهه 1930 میلادی انجام گردید. به عنوان مثال، والش (1935) اولین اقتصاددانی بود که روش تحلیل هزینه– فایده را برای آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری به کار گرفت. به ویژه به دنبال آن بود که دریابد آیا مخارج تقبل شده توسط افراد برای حرفه‌شان یک نوع سرمایه‌گذاری و در چارچوب سودجویی و سازوکار بازار و مطابق انگیزه‌های مرسوم نظریه سرمایه بود؟ والش از پژوهش‌های تجربی خود نتیجه گرفت که: نتایج این فرضیه تایید می‌کند که سایر توانمندی‌های مفید بدست آمده از طریق آموزش حرفه‌ای متاثر از عواملی مانند آنچه که سایر انواع سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌باشد. سرمایه‌گذاری در یادگیری این ظرفیت‌ها مادامی که بازده‌های آن، هزینه‌های یادگیری و سود متعارف را پوشش دهد انجام خواهد شد (نادری، 1383). تئودور شولتز در سال 1961 مجددا نظریه سرمایه انسانی را به صورت جدیدتری ارائه نمود و از آموزش به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری یاد کرد. او سرمایه‌های انسانی را جزئی از مفهوم عمومی سرمایه تلقی می‌کند و آن را در کنار سرمایه مادی و مکمل آن برمی‌شمرد. وی که بر اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه انسانی در تحلیل‌های اقتصادی تاکید فراوان دارد، معتقد است که بدون چنین نظریه‌ای توضیح نرخ رشد اقتصادی گذشته و نیز چگونگی توزیع درآمد شخص ناقص و نارساست. شولتز به توانایی‌های اکتسابی انسانی به صورت یک سرمایه از پیش تولید شده و یک عامل هدفدار تولید می‌نگرد (عمادزاده، 1385). پس از شولتز، ژاکوب مینسر، یکی از شاگردان و همکاران او، تلاش نمود تا نظریه سرمایه انسانی را توسعه دهد. مینسر که برای تقریبا نیم‌قرن در زمینه سرمایه انسانی مطالعه کرده است، تعریف فیشر از سرمایه را به صورت ذیل نقل قول کرده است: هر دارایی که جریان درآمد را افزایش دهد و ویژگی‌ها و قابلیت‌های کاری نیروی انسانی را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در نظر می‌گیرد (Mincer, 1979). قسمتی از متن پیشینه پژوهش: * بهنام شهائی و همکاران در سال 1389 در پژوهشی کمی با عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران ، به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌های اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎری، و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ پرداختند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖﮐـﺮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌های ﺳـﺎﺧﺘﺎری و اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه‌های ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، بهﻋﻨﻮان مهم‌ترین ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌های ﺳـﺎﺧﺘﺎری و اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣﯽ‌کند. * ویدا مجتهدزاده و همکاران در سال 1389، در پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و اﺟﺰاي آن و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد، سرمایه‌های فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ در حالیکه در بررسی همزمان صرفا رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:2.1. مقدمه2.2. سرمایه فکری 2.2.1. اهمیت سرمایه فکری 2.2.2. اجزای سرمایه فکری 2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی) 2.2.2.2. سرمایه رابطه‌ای 2.2.2.3. سرمایه انسانی 2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی 2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی 2.3.2. تعریف عملیاتی سرمایه انسانی 2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی 2.3.4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی 2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش 2.3.6. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت 2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف 2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی 2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

مطالب دیگر:
📖تحقیق درباره کنترل گر فازی📖تحقیق درباره لیزر و کاربرد آن درصنعت📖تحقیق لیزر چیست و چگونه کار می کند📖مقاله درباره جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران📖مقاله واقعیت- انتزاع📖بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو📖نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور📖پاورپوینت بازاریابی، مدیریت رابطه سودمند با مشتری (فصل اول كتاب اصول بازاریابی تالیف كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)📖پاورپوینت شركت و استراتژی بازاریابی،همكاری برای ایجاد رابطه با مشتری (فصل دوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)📖بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مكانیكی پارچه‌های آن📖عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده📖پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)📖پاورپوینت بازار مصرفی و رفتار مصرف كنندگان (فصل پنجم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)📖پاورپوینت قیمت گذاری محصولات، شناسایی و جذب ارزش مشتری (فصل دهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)📖پاورپوینت قیمت گذاری محصولات، استراتژی های قیمت گذاری (فصل یازدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)📖مقاله فلزات آمورف📖مقاله درباره ی جامعه پسا صنعتی📖اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی📖مقاله در باره جایگاه پولشویی در ایران📖پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )📖دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی📖پاسخ های تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال📖پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393📖پاورپوینت پردازش بی سیم، پردازش سیار و تجارت سیار📖پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران